دکتر مسعودی

دکتر مسعودی

Author
پی اچ پی
Release
2013-06-08
Version
2
Requirement
وردپرس
Download now

برخی از امکانات وب سایت دکتر مسعودی به شرح ذیل می باشد.

  • اسلایدر تمام صفحه
  • ارتباط باما
  • رزرو آنلاین
  • نوبت دهی هوشمند وقت
  • آدرس گوگل
  • پروفایل بیماران

Expert :)

Leave a Reply