موبایل

در تجارت الکترونیک حرفه‌ ای تر شوید

۵- شراکت کنید وقتی با شخص دیگری همراه هستید، رسیدن به اهداف مشترک آسانتر است. ملحق شدن به گروه‌های جدید ترسناک نیست. اگر تنها هستید، افراد تنها را در گروه یافته و با آن‌ها صحبت [...]
DETAIL